Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Stare Babice ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. planowania przestrzennego w Referacie Planowania Przestrzennego, w wymiarze czasu pracy – 1 etat.

Dokumenty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2023 r. do godz. 17.00.

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia o naborze można znaleźć pod linkiem: https://starebabice.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=6326&bar_id=4041