Nabór na użytkowników Znaku Promocyjnego marki lokalnej Misja Kampinos

Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” ogłasza pierwszy nabór na użytkowników Znaku Promocyjnego marki lokalnej Misja Kampinos, który odbywa się do 31 marca 2022 roku.

Marka lokalna Misja Kampinos powstała z potrzeby mieszkańców, podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych i instytucji działających w oparciu o lokalne zasoby obszaru oraz bogate dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze. Marka lokalna Misja Kampinos jest narzędziem promocji produktów i usług związanych z regionem, oferowanych przez twórców i usługodawców z obszaru dziewięciu gmin: Błonie, Czosnów, Izabelin, Kampinos, Leoncin, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki oraz Stare Babice.
Misją marki lokalnej jest odkrywanie, wyróżnienie i promocja najlepszych produktów, usług i inicjatyw związanych z regionem, oferowanych przez twórców i usługodawców.

Podmioty zainteresowane otrzymaniem Znaku Promocyjnego Misja Kampinos prosimy o zapoznanie się  z regulaminem przyznawania, używania i posługiwania się znakiem promocyjnym Misja Kampinos wraz z załącznikami, który określa cele i założenia programu przyznawania Znaku Promocyjnego, rodzaje podmiotów mogące starać się o przyznanie Znaku, kryteria dopuszczające i merytoryczne, zasady oceny wniosków przez Kapitułę oraz prawa i obowiązki użytkowników Znaku.

Stowarzyszenie „Miedzy Wisłą a Kampinosem” oferuje pomoc merytoryczną przy wypełnianiu wniosku o przyznanie prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym Misja Kampinos. Osoby zainteresowane pomocą prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Stowarzyszenia pod numerem telefonu (22) 794 04 88, adresem mailowym biuro@lgdkampinos.pl lub w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Gminnej 6 w Czosnowie, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym).

więcej informacji na stronie: https://www.misjakampinos.pl/.