Najem gminnych nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że poniższe nieruchomości, stanowiące własność Gminy, zostały przeznaczone do najmu w drodze bezprzetargowej, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

NIERUCHOMOŚĆ 1

 

NIERUCHOMOŚĆ 2