Narada Sołtysów Gminy Stare Babice

W dniu 13.01.2020 r. z inicjatywy wójta gminy odbyła się pierwsza narada nowo wybranych sołtysów, której głównym celem było omówienie zadań związanych z pełnieniem funkcji sołtysa.

Podczas spotkania omówiono możliwe zagrożenia mogące wystąpić na obszarze Gminy oraz zapoznano sołtysów z zadaniami w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych. Poruszono temat wymiarów podatków na 2020 rok i pobór należności od osób fizycznych w formie inkasa. Sołtysi otrzymali również informacje dotyczące ochrony danych osobowych. Sołtysi aktywnie uczestniczyli w spotkaniu zadając liczne pytania.