Niższe pensje w styczniu zostaną wyrównane

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany

Jeżeli pracownik otrzymał niższe wynagrodzenie za styczeń, powinien skontaktować się ze swoim pracodawcą. Informacji w zakresie nowych rozwiązań podatkowych udziela także Krajowa Administracja Skarbowa.

  • Pracodawcy są zobowiązani do jak najszybszego wyrównania wynagrodzenia pracownikowi.
  • Wszystkie informacje związane z reformą, w tym poradniki, baza Q&A znajdziesz na portalach podatki.gov.pl i więcejwportfelach.gov.pl.
  • O zmiany możesz też zapytać naszych ekspertów z mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Od 8 stycznia 2022 r. obowiązuje rozporządzenie ministra finansów w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022 r. Na jego mocy wysokość zaliczek, u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny przychód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach obowiązujących 31 grudnia 2021 r.

W województwie mazowieckim trwa akcja informacyjno nt. reformy Polski Ład. Pracodawcy mogą uzyskać informacje na temat zasad naliczania zaliczek w naszych urzędach skarbowych, oddziałach ZUS oraz w regionalnych mediach z którymi współpracujemy.

Na wizytę w urzędzie skarbowym dotyczącą zmian podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład można się umówić, korzystając z usługi rezerwacji na stronie wizyta.podatki.gov.pl.

Dodatkowo pracownicy urzędów są dostępni również w ramach dyżurów pod telefonem po zamknięciu urzędów do godz. 19:00:

  • 734 114 696
  • 734 114 697
  • 734 114 698
  • 734 114 710
  • 734 114 711

Można również zadać pytanie poprzez formularz on-line na stronie: wiecejwportfelach.gov.pl
Aktualne informacje znajdują się na stronach www.mazowieckie.kas.gov.pl i na www.twitter.com/KAS_Warszawa