Nowoczesna hala pneumatyczna w Borzęcinie Dużym

W miejscowości Borzęcin Duży powstała pierwsza hala pneumatyczna w gminie. W ramach inwestycji zadaszono boisko sportowe o wymiarach 90×45 m przy Szkole Podstawowej im. AK Grupy Kampinos. Zadaszony obiekt sportowy umożliwi przeprowadzenie lekcji wychowania fizycznego, treningów piłkarskich dla lokalnych klubów oraz gry w piłkę dla mieszkańców gminy w okresie jesienno-zimowym. Obiekt zostanie oddany do użytkowania w lutym 2023 r. Koszt wykonania hali pneumatycznej wyniósł 2 295 199,68 złotych.

W godzinach lekcyjnych z hali korzystać będą uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach lekcji wychowania fizycznego. W godzinach od 16:00 do 20:00 obiekt ma być udostępniany zawodnikom Uczniowskiego Klubu Sportowego Borzęcin.

Kolejne obiekty sportowe, które posiadać będą sezonowe zadaszenie boiska to:

  • boisko w miejscowości Zielonki Parcela – hala powstanie nad boiskiem o wymiarach 68×105 m, przy Szkole Podstawowej im. gen. Mariusza Zaruskiego w sąsiedztwie Domu Kultury, Biblioteki i GOSiR-u. Przetarg na to zadanie zostanie ogłoszony w drugim kwartale bieżącego roku. Planowana inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w ramach Edycji 3 (skierowanej do gmin) w wysokości 2,5 mln złotych,
  • boisko sportowe zlokalizowane, przy Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach, gdzie obecnie trwa ocena stanu technicznego obiektu i analiza techniczna przyszłej inwestycji.

Hale stanowić będą sezonowe zadaszenie boisk sportowych, co umożliwi prowadzenie aktywności fizycznych i sportowych w czasie niesprzyjającej pogody oraz w okresie jesienno-zimowym. W znacznym stopniu poprawią się również warunki, w jakich trenują kluby sportowe na terenie gminy oraz korzystający z tej infrastruktury sportowej mieszkańcy.

Wszystkie hale pneumatyczne Gminy Stare Babice, będą znajdować się w administracji Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji (GOSiR). Więcej informacji na temat komercyjnego wynajmu hal/i można uzyskać bezpośrednio w GOSiR, tel.: 22 487 18 44 lub za pośrednictwem poczty e-mail: gosir@stare-babice.pl