Nowy pomnik przyrody w gminie Stare Babice

Pierwszy raz tą formą ochrony na terenie naszej gminy zostało objęte drzewo w 1972 r., które znajduje się w Kampinoskim Parku Narodowym w miejscowości Buda. Kolejny raz nowy pomnik przyrody ustanowiono w 2009 r. i była to Aleja Drzew w miejscowości Lipków. Najnowszy pomnik przyrody na ternie naszej gminy ustanowiony został po prawie trzynastoletniej przewie.
Warto zaznaczyć, że jest to pierwszy tego typu obiekt ustanowiony bezpośrednio z inicjatywy władz naszej gminy. Od 23 marca bieżącego roku dwa charakterystyczne wiązy, rosnące w parku w Starych Babicach zyskały ten zaszczytny tytuł.

Uchwała zainicjowana przez Wójta Gminy Stare Babice została pozytywnie zaopiniowana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Rada Gminy Stare Babice w dniu 24 lutego 2022 r. uchwaliła pomnik przyrody. Na początku kwietnia drzewa zostały oznaczone stosowną tabliczką „Pomnik Przyrody”. Mamy nadzieję, że ustanowienie pomnika przyrody w tym miejscu tj. na terenie chętnie odwiedzanego parku gminnego przyczyni się do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców, szczególnie liczymy na zainteresowanie dzieci i młodzieży.

foto: AK/Gazeta Babicka