Nowy stół do gry w szachy zakupiony w ramach funduszu sołeckiego

W ramach funduszu sołeckiego wsi Koczargi Nowe zakupiono zewnętrzny stół betonowy z dwoma planszami do gry w szachy i chińczyka. Urządzenie jest odporne na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Stół został zamontowany obok wiaty sołeckiej przy ul. Jodłowej w Koczargach Starych.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców w każdym wieku do korzystania  z możliwości gry na świeżym powietrzu.