NOWY TERMIN WYŁĄCZENIA WODY w ul. Sienkiewicza

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne ”EKO-BABICE” sp. z o. o. w Starych Babicach informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej
24.02.2022 r. w godzinach 1200 – 1500 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach Stare Babice i Kwirynów
wzdłuż ulicySienkiewicza (od nr 66 do nr 82 i od nr 77 do nr 97).

Za zaistniałe niedogodności związane z brakiem dostawy wody w imieniu GPK EKO-BABICE bardzo Państwa przepraszamy.