Nowy wóz strażacki dla OSP w Borzęcinie Dużym

W dniu dzisiejszym na terenie strażnicy OSP Borzęcin Duży odbyła się uroczystość przekazania nowego wozu ratowniczo-gaśniczego marki Volvo. Posiada on specjalistyczny system piany CAFS, który jest w stanie ugasić m.in. panele fotowoltaiczne czy urządzenia elektryczne (również samochody hybrydowe).

W uroczystości udział wzięli: Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Anita Czerwińska, Szef Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Michał Prószyński, Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Magdalena Biernacka, Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej Piotr Kandyba, Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Szuba, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Remigiusz Fijołek, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ewa Kawczyńska, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu mł. bryg. Dariusz Kosior, Komendant Gminny Ochrony p.poż. Paweł Janiszewski, Prezes Honorowy OSP Wojciech Wiśniewski i Naczelnik OSP Borzęcin Duży Marcin Dziudzi.

Dzisiejsze wydarzenie rozpoczęło się wprowadzeniem sztandaru oraz powitaniem wszystkich zaproszonych gości przez prezesa OSP Borzęcin Duży Pawła Majchrzaka, który w swoim przemówieniu podziękował wszystkim zgromadzonym za wkład i pomoc w uzyskaniu środków na zakup nowego wozu. Przypomniał również historię strażnicy OSP w Borzęcinie Dużym.

Samochód, który otrzymała OSP bez wątpienia przyczyni się do zapewnienia wszystkim mieszkańcom gminy większego bezpieczeństwa w prowadzonych przez tutejszych strażaków akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Na ufundowanie nowego samochodu strażackiego wartego niemal 1 200 000,00 zł złożyły się środki pozyskane przez Wójta Gminy w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 915 500,00 zł, Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 100 000,00 zł, środki KG PSP przekazane OSP Borzęcin Duży – 75 000,00 zł, środki własne Gminy Stare Babice – 74 925,00 zł.

Wójt Gminy Stare Babice Pan Sławomir Sumka podziękował wszystkim druhom za odwagę, męstwo oraz bezinteresowność w niesieniu pomocy na rzecz mieszkańców gminy Stare Babice. W swoim przemówieniu podkreślił i podziękował również wszystkim zgromadzonym oraz Prezesowi WFOŚiGW Markowi Ryszce oraz Wiceprezesowi WFOŚiGW Kamili Mokrzyckiej, bez których wspólnego wysiłku nie byłoby możliwe pozyskanie środków na tak nowoczesny sprzęt dla gminnych strażaków.

Podczas uroczystości oficjalnie wręczono kluczyki do nowego wozu na ręce Naczelnika OSP Borzęcin Duży Marcina Dziudzi oraz pogratulowano jednostce ciągłej gotowości do niesienia pomocy wszystkim potrzebującym.

Spotkanie zakończyło się strażackim poczęstunkiem.