Fundusze zewnętrzne

Fundusze zewnętrzne

Gmina Stare Babice pozyskuje środki finansowe na realizację zadań z funduszy krajowych zagranicznych.

8. Projekty finansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego