Fundusze zewnętrzne

Fundusze zewnętrzne

Gmina Stare Babice pozyskuje środki finansowe na realizację zadań z różnych funduszy, zarówno krajowych i zagranicznych.

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 
 
 
>>>Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice>>>
3.Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020
 
4. Program Operacyjny Pomoc Techniczna  Funduszu Spójności 2014-2020
5. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego