Fundusze zewnętrzne

Fundusze zewnętrzne

Gmina Stare Babice pozyskuje środki finansowe na realizację zadań z funduszy krajowych i zagranicznych.

1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020

 

 
6. Projekty finansowane ze środków budżetu WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

8. Dotacje z budżetu państwa/państwowych funduszy celowych

9. PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020