Fundusze zewnętrzne

Fundusze zewnętrzne

Gmina Stare Babice pozyskuje środki finansowe na realizację zadań z funduszy krajowych i zagranicznych.

7. Projekty finansowane ze środków budżetu WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO