Odwołanie posiedzeń Komisji i Sesji Rady Gminy Stare Babice

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Oświaty, Spraw Społecznych Kultury i Kultury Fizycznej Radosławem Karpińskim, odwołuję wspólne posiedzenie Komisji oraz posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizyczne, zaplanowane na 26 marca 2020 r. oraz sesję zwołaną na 27 marca 2020 r.
W dniu, w którym podjęto decyzję o zwołaniu posiedzeń obowiązywał na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty (od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.).
Jednocześnie informuję, że sprawach pilnych, zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) na wniosek wójta – przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Przewodniczący Rady Gminy

Stare Babice

Henryk Kuncewicz