Ogłoszenie Kampinoskiego Parku Narodowego

W imieniu Kampinoskiego Parku Narodowego publikujemy ogłoszenie o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków w Izabelinie, powiat warszawski zachodni (poprzednia siedziba dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej na konto bankowe Kampinoskiego Parku Narodowego: 26 1130 1017 0020 1381 5690 0001. Termin wpłaty wadium: do 1 grudnia 2021 r. do godziny 15.00.

Przetarg (licytacja ustna) odbędzie się w 6 grudnia 2021 r. o godz. 12.00 w sali edukacyjnej (parter) Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego przy ul. Tetmajera 38 w Izabelinie.
Treść ogłoszenia: https://bip.kampinoski-pn.gov.pl/index.php/przetargi-publiczne/1364-2021-11-22-07-54-55 (ogłoszenie dz. 1033)
Więcej informacji Kampinoski Park Narodowy zamieścił na stronie www.kampinoski-pn.gov.pl oraz http://bip.kampinoski-pn.gov.pl/.