Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

Urząd Gminy w Starych Babicach informuje, że I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej niezabudowanej położonej we wsi Lipków, stanowiącej działkę o nr ew. 26/3 o powierzchni 0,1875 ha nie został rozstrzygnięty z powodu braku oferentów.

ogłoszenie