Ogłoszenie o zebraniu wiejskim wsi Kwirynów

Sołtys wsi Kwirynów zaprasza mieszkańców na:

  • zebranie wiejskie w sprawie omówienia i uzgodnienia zmian
    w organizacji ruchu w miejscowości Kwirynów.

Zebranie odbędzie się w dniu 15 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Klubie Mieszkańca w budynku Szkoły Podstawowej w Starych Babicach przy ul. Polnej 40.

Na zebraniu będzie obecny projektant, który opracował koncepcję zmian w organizacji ruchu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Sołtys

                                            (-) Dariusz Sobczak

                                           tel. 601 852 783