Ogłoszenie przetargu na przebudowę ul. Bugaj w Koczargach Nowych

W dniu 18.03.2024 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Bugaj w Koczargach Nowych od drogi wojewódzkiej nr 580 – ul. Warszawskiej do granicy gminy Stare Babice.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie m.in.:

– jezdni o szerokości 5,50 m i długości 1220 m,

– ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,00 m po zachodniej stronie ulicy Bugaj na całej jej długości,

– zjazdów do posesji,

– przejść dla pieszych,

– oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych.

Gmina Stare Babice otrzymała na zadanie dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

 

UWAGA! Prosimy o zweryfikowanie czy do Państwa posesji/działek zostały zaprojektowane zjazdy. Z dokumentacją projektową można zapoznać się w siedzibie Urzędu: Referat Inwestycji Gminnych pokój nr 29 przy ul. Rynek 32 w Starych Babicach, tel. 22 722 95 36, lub e-mail: rig@stare-babice.pl

 

W celu wykonania zjazdu do działki, który nie został zaprojektowany prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Komunalnej ul. Rynek 21 Stare Babice, tel. 722 95 35, e-mail: rgk@stare-babice.pl w celu uzyskania decyzji na lokalizację zjazdu, z którą należy zgłosić się potem do Referatu Inwestycji Gminnych.