OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARE BABICE o przystąpieniu Gminy Stare Babice do sprzedaży końcowej pozostałego, niesprzedanego paliwa stałego

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARE BABICE
 
o przystąpieniu Gminy Stare Babice do sprzedaży końcowej pozostałego, niesprzedanego paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.
 
Sprzedaż prowadzona będzie do czasu wyczerpania zasobów węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej, jednak nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2023 roku.
 
Wnioski o zakup paliwa można składać od dnia 8 maja 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.
Wniosek do pobrania.
Pełna treść ogłoszenia.