Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Babice w sprawie odwołania Spotkania Wyborczego oraz składu II kadencji Gminnej Rady Seniorów

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY STARE BABICE

z dnia 27 maja 2021 r.

Na podstawie § 2 ust. 6 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Starych Babicach (Uchwała Nr XIII/120/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2015r., Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2016 r. poz. 492) odwołuję Spotkanie Wyborcze zaplanowane na 29 maja 2021 r., oraz podaję do publicznej wiadomości skład Gminnej Rady Seniorów w Starych Babicach na kadencję 2021-2025:

 

  1. KOSIŃSKA Marianna – przedstawiciel podmiotu działającego na rzecz osób starszych,
  2. WIŚNIEWSKI Tadeusz – przedstawiciel  organizacji pozarządowych,
  3. CZAJKOWSKA Anna – przedstawiciel  Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  4. GAŁECKI Karol – przedstawiciel mieszkańców gminy Stare Babice,
  5. KAŁUSIŃSKA Wiesława – przedstawiciel mieszkańców gminy Stare Babice,
  6. MALINOWSKI Stanisław – przedstawiciel mieszkańców gminy Stare Babice,
  7. PARLIŃSKA Maria – przedstawiciel mieszkańców gminy Stare Babice.

Sławomir Sumka

Wójt Gminy Stare Babice