Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka

Gmina Stare Babice otrzymała podziękowania w imieniu Studenckiego Koła Naukowego ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie – Państwowym Instytucie Badawczym (SKN ONKOMA) za zaangażowanie w realizację ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka w edycji 2020/2021.

W ciągu ostatnich 10 lat, wiedza Polaków o czerniaku i czynnikach ryzyka sprzyjających jego rozwojowi znacząco wzrosła. Jednak rosnąca świadomość nie przekłada się jeszcze na zmianę naszych postaw
i podejmowanie działań profilaktycznych, które realnie mogą zmniejszać ryzyko wystąpienia czerniaka. Dlatego przypominamy złote zasady ochrony skóry: