Ogólnopolski Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

Starosta Warszawski Zachodni zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Ośmiu Wspaniałych” organizowanym przez Fundację „Świat na Tak”.

Poznajmy najlepszych wolontariuszy!

Rozpoczyna się XXX edycja Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 2024.

Konkurs promuje młodych ludzi, którzy bezinteresownie organizują pomoc potrzebującym oraz przyłączają się do innych akcji i wydarzeń charytatywnych zachęcając do aktywnego udziału w nich także swoich rówieśników i kolegów ze szkoły.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zrzeszonych w szkolnych kołach i klubach wolontariatu oraz młodzieży zaangażowanych w indywidualny wolontariat w ramach świetlic środowiskowych, młodzieżowych domów kultury i innych miejsc.

Kandydatów mogą zgłaszać rodzice, opiekunowie prawni, nauczyciele, opiekunowie wolontariatu oraz przedstawiciele społeczności lokalnych.

Zgłoszenia do 28 lutego 2024 r.

Regulamin i harmonogram konkursu dostępne są na stronie: http://swiatnatak.pl/edycja-konkursu-2023/

Chętni do wzięcia udziału w konkursie mogą składać dokumenty zgłoszeniowe osobiście, pocztą tradycyjną lub za pomocą e-PUAP (elektroniczna skrytka podawcza /v77p4brq4i/skrytka) do:

Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Oświaty pod numerem telefonu: 22 733 72 43.

Formularz zgłoszeniowy