Oświetlenie uliczne ze środków funduszu sołeckiego

W lipcu br. zakończono i odebrano roboty budowlane związane z budową oświetlenia ulicznego na ulicach:

– ul. Pogonowskiego w miejscowości  Zielonki Wieś – I etap – ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego wybudowano 9 słupów z oświetleniem LED na kwotę 68 999,86 zł brutto;

– ul. Rudnickiego w miejscowości  Janów – w ramach inwestycji wybudowano 13 słupów z oświetleniem LED na kwotę 98 295,36 zł brutto. Zadanie częściowo zrealizowano z funduszu sołeckiego.

 

Zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janów – I etap” oraz „Budowa oświetlenia w miejscowości Zielonki-Wieś – I etap” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.