Otwarcie ofert w postępowaniu „Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej w Starych Babicach”

W dniu dzisiejszym dokonano otwarcia ofert w postępowaniu RZP.271.4.2020 pn.: „Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej w Starych Babicach”

W terminie składania złożono 2 oferty, tj.:

  1. Oferta nr 1 – oferta złożona przez Wykonawcę ISOSYSTEM Sp. z o.o., który oferuje wykonanie zadania za cenę ofertową brutto COB – 900 238,77 zł
  2. Oferta nr 2 – oferta złożona przez Wykonawcę ELTIM Przedsiębiorstwo Ogólno-Budowlane i Inwestycyjne Waldemar Kurkiewicz który oferuje wykonanie zadania za cenę ofertową brutto COB – 942 147,27 zł

Szczegóły postępowania dostępne są pod linkiem https://starebabice.bip.net.pl/?a=337

W chwili obecnej trwają czynności w postępowaniu m.in. badanie ofert złożonych przez Wykonawców.

Przypominamy, że w zeszłym roku postępowanie przetargowe na przebudowę szatni w Szkole Podstawowej w Starych Babicach było ogłaszane dwukrotnie i za każdym razem było unieważnione ze względu na to, że oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (pierwszy przetarg – złożono jedną ofertę na kwotę 1 721 859,72 zł, drugi przetarg – złożono jedną ofertę na kwotę 1 684 959,72 zł).