1

Planowane wyłączenia prądu

Planowane jest wyłączenie prądu 16 września w godz.  08:00 – 12:00 w miejscowości Stare Babice
ul. Henryka Sienkiewicza 43a, od 49b do 55d.
Szczegółowe informacje na temat planowanych wyłączeń:
https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia