Planowane wyłączenia prądu

PGE informuje o planowanych wyłączeniach prądu:

22 października w godz. 10.00-14.00 w miejscowości Klaudyn, ul. gen. Władysława Sikorskiego 123F, 128

Szczegółowe informacje na temat planowanych wyłączeń: https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia