1

Planowane wyłączenia prądu

27 lipca planowane jest wyłączenie prądu w miejscowości Lipków ul. Ignacego Mościckiego 10, w godz. 09:00-13:00.

Szczegółowe informacje na temat planowanych wyłączeń: https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia