Planowane wyłączenia wody

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne ”EKO-BABICE” sp. z o. o. w Starych Babicach informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej 20.01.2022 r. w godzinach 800 – 1500
nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Latchorzew wzdłuż ulicy:

– Reymonta (od nr 23 do nr 33 i od nr 32 do nr 38)

– Hubala Dobrzańskiego (od nr 121 do nr 137)

Za zaistniałe niedogodności związane z brakiem dostawy wody bardzo Państwa przepraszamy.