Planowane wyłączenia wody

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o. o. w Starych Babicach informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej:

w dniu 05.07.2022 r. w godzinach 8:00 – 15:00

nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości: Klaudyn

wzdłuż ulicy: Lutosławskiego od nr 83 do nr 93 oraz od nr 96 do nr 108

Prokofiewa nr: 9, 11, 14A, 15A, 16, 17, 17A, 18B, 20, 20A, 23, 24, 25, 27 cała ulica Beethovena