Planowane wyłączenia wody

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o. o. w Starych Babicach informuje, że w związku
z modernizacją sieci wodociągowej

w dniu 14.07.2022 r. w godzinach od 8:00 – 15:00

nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości:

Borzęcin Duży

wzdłuż ulicy: Trakt Królewski od nr 253 do nr 261 i od nr 294 do nr 304