Planowane wyłączenia wody

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o. o. w Starych Babicach informuje, że w związku

z modernizacją sieci wodociągowej
w dniu 20.07.2022 r. w godzinach od 8:00 – 15:00

Babice Nowe

wzdłuż ulicy: Ogrodnicza od nr 4A do nr 4AG