Planowane wyłączenia wody – Babice Nowe

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o. o. w Starych Babicach informuje, że w związku z budową sieci wodociągowej

w dniu 23.02.2023 r. w godzinach 8:00 – 16:00

nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości:

Babice Nowe

wzdłuż ulicy: Wieruchowska od nr 1 do nr 26 oraz od nr 5 do nr 19