Planowane wyłączenia wody – Koczargi Stare

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o. o. w Starych Babicach informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej

w dniu 06.10.2022 r. w godzinach 8:00 – 15:00

nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości:

Koczargi Stare

wzdłuż ulicy: Klonowa od nr 60 do nr 122

oraz całe ulice: Sasanki; Cała; Jaworowa