Podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Politechniką Warszawską

Dnia 31 stycznia 2023 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską, Wydziałem Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska a Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym „EKO-BABICE” sp. z. o.o. oraz Gminą Stare Babice. W spotkaniu wzięli udział dr. hab. inż. Paweł Popielski Dziekan Wydziału, dr hab. inż. Adam Muszyński – Koordynator Porozumienia ze strony Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł Kierownik Zakładu Biologii, mgr inż. Kaja Dębek – Koordynator Porozumienia ze strony „EKO-BABICE” i Gminy Stare Babice, Prezes „EKO-BABICE” Marcin Łasiński, Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka, Agnieszka Kamińska z Przedsiębiorstwa „EKO-BABICE”. Porozumienie to jest ukonstytuowaniem dotychczasowej wieloletniej współpracy oraz zaplanowaniem kolejnych działań w zakresie projektów edukacyjnych i badawczo-rozwojowych. Obszar współpracy dotyczy udostępniania materiału badawczego w postaci osadu czynnego, ścieków surowych oraz oczyszczonych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach, udostępniania terenu Oczyszczalni studentom i doktorantom w celach badawczych, propagowania aktywności związanych z ekologią, ochroną środowiska i racjonalnym korzystaniem z zasobów środowiska, a także współpracy w zakresie działalności dydaktycznej. Wkrótce odbędzie się kolejne spotkanie, które będzie miało na celu ustalenie konkretnych i praktycznych działań dotyczących podpisanego porozumienia.