Podpisanie aktu notarialnego na zakup przez Gminę Stare Babice nieruchomości we wsi Koczargi Stare

W dniu dzisiejszym Pan Sławomir Sumka Wójt Gminy Stare Babice, podpisał akt notarialny na zakup działek położonych we wsi Korczargi Stare. Nieruchomości te, graniczące bezpośrednio ze szkołą podstawową, mają być przeznaczone pod budowę przedszkola z funkcją żłobka. Jest to ważny krok w zaspokojeniu potrzeb mieszkańców oraz rozwoju infrastruktury edukacyjnej w gminie. W bieżącym roku planowane jest uporządkowanie i ogrodzenie nieruchomości oraz nasadzenie roślinności na jej terenie.

Przypominamy, że Rada Gminy wyraziła zgodę na odpłatne nabycie powyższych działek podczas sesji Rady Gminy 29 lutego br.