Podpisanie umowy na dofinansowanie utworzenia Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Starych Babicach

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł podpisał z Wójtem Gminy Stare Babice Sławomirem Sumką umowę na powstanie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego. Umowa w ramach Funduszu Solidarnościowego zawarta została na kwotę 3 090 375,00 zł. Inwestycja, która powstanie w Starych Babicach pozwoli na dzienną i całodobową opiekę nad 20 mieszkańcami gminy z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Podpisanie umowy odbyło się podczas konferencji zorganizowanej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Starych Babicach powstanie jako nowy obiekt budowlany na nieruchomości stanowiącej własność gminy. Głównym celem przedsięwzięcia jest zapewnienie kompleksowego wsparcia dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu Gminy Stare Babice poprzez stworzenie tym osobom warunków pobytu dziennego i całodobowego.

Placówka będzie dostosowana do potrzeb 20 uczestników, w tym:

  • 11 osób, które będą korzystały ze wsparcia w formie pobytu dziennego, w wymiarze 8 godzin dziennie;
  • 9 osób, które otrzymają wsparcie w formie całodobowego zamieszkiwania przez 7 dni w tygodniu.

Budynek Centrum obejmować będzie:

  • część dzienną z pomieszczeniami dla uczestników, mi.in.: salonem, pokojem śniadań, gabinetami specjalistycznymi, pracownią kulinarną, salą wielofunkcyjną terapeutyczną do ćwiczeń z szatnią – przebieralnią, magazynkiem i toaletą, hollem wejściowym, toaletami, pomieszczeniami dla administracji i personelu;
  • część mieszkalną, którą tworzą: pokoje jedno i dwuosobowe z łazienkami (każdy pokój posiada własny węzeł sanitarny) o powierzchni min. 15 m2 dla pokoi jednoosobowych oraz min. 30 m2 dla pokoi dwuosobowych, a także kuchnia i pralnia.

Prowadzone przez Centrum formy wsparcia będą zgodne z indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami psychofizycznymi i zdrowotnymi osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Będzie to bezpieczne miejsce do przebywania i godnego spędzania czasu oraz całodobowej opieki.

Kadrę Centrum będzie tworzył zespół 25 osób, zapewniający realizację zadań Centrum poprzez pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych i w prowadzeniu normalnego, codziennego życia, przygotowywaniu posiłków, rozwijaniu zainteresowań i talentów, nawiązywaniu relacji z innymi uczestnikami i z rodziną.

Głównym celem utworzenia Centrów opiekuńczo-mieszkalnych jest uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi – zapewnienia możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego. Osoby, do których kierowany jest Program, obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), będą miały zapewnioną możliwość niezależnego / samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb. Do tej pory Wojewoda Mazowiecki podpisał umowy na dofinansowanie z Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” dla 8 jednostek samorządowych z województwa mazowieckiego: powiatu mławskiego, powiatu wołomińskiego, powiatu lipskiego, gminy Zaręby Kościelne, powiatu radomskiego, powiatu pruszkowskiego, powiatu pułtuskiego i gminy Stare Babice. Łączna kwota uzyskanego  przez samorządy dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” wynosi 22 767 457,12 zł.

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/podpisanie-umowy-na-dofinansowanie-utworzenia-centrum-opiekunczo-mieszkalnego-w-starych-babicach

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

zdjęcie: Mazowiecki Urząd Wojewódzki

zdjęcie: Mazowiecki Urząd Wojewódzki
zdjęcie: Mazowiecki Urząd Wojewódzkizdjęcie: Mazowiecki Urząd Wojewódzki