1

Podpisano umowę na przebudowę skrzyżowania DW 580

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa na przebudowę skrzyżowania DW 580, tj. ul. Warszawskiej z ul. Piłsudskiego na terenie miejscowości Babice Nowe.

Wykonawcą robót będzie Planeta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Wartość umowy wynosi – 1 243 697,62 zł brutto.

Większą część z ww. kosztów pokryje Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Termin wykonania robót budowlanych to 15 grudnia 2020 r.

W ramach przebudowy skrzyżowania planowana jest między innymi dobudowa wlotu drogi gminnej od strony południowej, budowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania oraz wykonanie sygnalizacji świetlnej.