Podpisano umowę na wykonanie przebudowy ul. Pohulanka

 

Szanowni Państwo,
3 czerwca 2020 r. zostały zawarte umowy na zadanie pn. „Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka
wraz z budową ścieżki rowerowej”.

Wykonawcami robót będą:

1) FAL-BRUK Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa – wykonawca części 1 – branża drogowa – wartość zawartej umowy 2 778 570,00 zł brutto;

2) GRANAR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sady Żoliborskie 3/137, 01-770 Warszawa – wykonawca części 2 – branża sanitarna – wartość zawartej umowy 895 106,85 zł brutto;

3) JIMMY Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa – wykonawca części 3 – branża elektryczna – wartość zawartej umowy 365 310,00 zł brutto.

Termin realizacji:

1) wykonanie wszystkich robót będących przedmiotem umowy w zakresie robót budowlanych
– do dnia 15 grudnia 2020 r.;

2) wykonanie czynności formalnych związanych z zakończeniem budowy, tj. m.in. dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej oraz złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy do PINB
– do dnia 1 kwietnia 2021 r.