Podsumowanie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2019

29 stycznia 2020 r. odbyła się konferencja podsumowująca kampanię Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2019 w Polsce.

Kampania ETZT 2019, która na poziomie krajowym jest koordynowana przez Ministerstwo Infrastruktury, przebiegała pod hasłem „Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy.” Udział samorządów i przedsiębiorców w tej akcji systematycznie rośnie, zaś ubiegłoroczna edycja po raz kolejny była dla Polski rekordowa. W wydarzeniu zarejestrowały się aż 202 polskie miasta, gminy i powiaty, w tym po raz trzeci Gmina Stare Babice. ETZT corocznie organizowany jest w dniach 16-22 września.

W konkursie oceniane są działania na rzecz zrównoważonego transportu, które przeprowadzono między  zeszłoroczną akcją a terminem obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w 2019 r.

NASZE DZIAŁANIA

  • W kategorii Działanie trwałe – zrealizowany został projekt pn. „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w gminach Ożarów Mazowiecki i Stare Babice na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.
    Na parkingu P&R w Starych Babicach oprócz  54 miejs postojowych dla samochodów  powstały wiaty rowerowe na 40 stanowisk oraz 2 punkty Samodzielnej Obsługi Rowerów (SOR). Ponadto powstała ścieżka rowerowa łącząca parking ze Szkołą Podstawową w Starych Babicach.
    Projekt otrzymał  dofinansowanie środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w wysokości ponad 802 tys. zł.

Podpisano umowę na dofinansowanie z UE budowy ponad 4 km nowych ścieżek rowerowych z infrastrukturą rowerową, dofinansowanie wyniesie blisko 5 mln zł. W wyniku wspólnych inwestycji z samorządem powiatowym w 2019 r. wybudowano ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż ul. Kosmowskiej (2350 m) i Izabelińskiej (1 100 m.). http://www.stare-babice.pl/pl/news/chod%C5%BA-z-nami-bezpieczny-ruch-pieszy-i-rowerowy

  • W kategorii Tydzień Działań w naszej gminie odbyła się akcja informacyjna w placówkach edukacyjnych i oraz akcja promująca kampanię,  skierowana do pozostałych mieszkańców gminy za pośrednictwem lokalnych mediów w newsletterze, str. internetowej www.stare-babice.pl.Gmina Stare Babice kontynuuje dopłaty dla mieszkańców gminy do długookresowych biletów komunikacji miejskiej  w ramach Biletu Metropolitalnego.  Wydano już 1800 takich biletów, w tym 480 w 2019 r.
    Przy zakupie biletu na 90 dni, oszczędności  dla mieszkańca wynoszą do 130 zł. Więcej o bilecie metropolitalnym  można przeczytać na gminnej stronie internetowej  http://www.stare-babice.pl/pl/news/bilet-metropolitalny-dla-mieszka%C5%84c%C3%B3w-gminy

Podobnie jak w 2018 r. roku Szkoła Podstawowa w Zielonkach – Parceli zorganizowała mobilne miasteczko rowerowe, by uczyć bezpiecznej jazdy rowerem, kurs na kartę rowerową-29.05.2019r. oraz rajd 8.06.2019 r. Odbyły się także gminne, rodzinne rajdy 15.06  i 14 .09. ETZT promujące wykorzystanie roweru, jako lokalnego środka transportu.

  • W kategorii Dzień bez samochodu Gmina upowszechniała informację o dniu darmowej komunikacji miejskiej, obejmującym linie ZTM na terenie Gm. St. Babice  w Dniu bez Samochodu, organizowanym przez ZTM w Warszawie.

Zachęcamy do udziału w kampanii w 2020 roku.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Infrastruktury  https://www.gov.pl/web/infrastruktura/podsumowanie-europejskiego-tygodnia-zrownowazonego-transportu-2019-w-polsce

Udział w kampanii przygotowuje Zespół Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Gminy Stare Babice.

Zdjęcia udostępniło Ministerstwo infrastruktury.