Podsumowanie spotkania dot. budowy ul. Ciećwierza w Klaudynie

BUDOWA ul. CIEĆWIERZA W KLAUDYNIE

Szanowni Państwo.

W dniu 11.03.2024 r. w Urzędzie Gminy w Starych Babicach odbyło się spotkanie
z mieszkańcami dot. projektu i budowy ul. Ciećwierza w Klaudynie. 
Dziękujemy Państwu za liczne przybycie i merytoryczną rozmowę. 

Wszystkim, którzy nie mogli dotrzeć na spotkanie przedstawiamy ustalenia ze spotkania.

  • W chwili obecnej Urząd Gminy Stare Babice przygotowuje procedurę związaną z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji projektowej. Umowa na sporządzenie projektu budowy drogi – ul. Ciećwierza zakładała będzie sporządzenie koncepcji w kilku wariantach wskazanych przez mieszkańców tj.:
  1. droga dwukierunkowa z obustronnym chodnikiem
  2. droga dwukierunkowa z jednostronnym chodnikiem
  3. droga jednokierunkowa z obustronnym chodnikiem
  4. droga jednokierunkowa z jednostronnym chodnikiem
  • Po sporządzeniu czterowariantowej koncepcji odbędzie się kolejne spotkanie w celu jej omówienia i wybrania najbardziej satysfakcjonującego Mieszkańców rozwiązania.
  • Ważnym punktem spotkania była poruszona przez Mieszkańców propozycja skablowania (poprowadzenia w wykopie) podczas przebudowy drogi, istniejącej w ulicy napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN. Wiąże się to jednak z koniecznością wykonania projektów i przebudową istniejących przyłączy elektroenergetycznych do budynków mieszkalnych. Przebudowy te mogą być wykonane jedynie na koszt właściciela posesji. Ponadto decyzja o skablowaniu sieci nN może zostać podjęta tylko w przypadku, kiedy wszyscy Mieszkańcy wyrażą zgodę na poniesienie kosztów przebudowy przyłączy. Prosimy zatem o przekazanie deklaracji w tym zakresie do Referatu Inwestycji Gminnych Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pok. 29, tel. 22 722 95 36, e mail: rig@stare-babice.pl lub do Sołtysa Klaudyna p. Marty Pamięta
  • Zachęcamy również do kontaktu z Referatem Inwestycji Gminnych Urzędu Gminy Stare Babice celem sprawdzenia czy ogrodzenie Państwa posesji nie jest zlokalizowane w pasie drogowym ul. Ciećwierza należącym do Gminy Stare Babice. Informację można uzyskać pod numerem tel. 22 722 95 36, e mail: rig@stare-babice.pl, lub osobiście w pok. 29 Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.