Pomoc dla Ukrainy – przydatne informacje

Osoby, które przyjęły do swojego domu uchodźców lub sami uchodźcy, którzy potrzebują pomocy rzeczowej mogą korzystać z darów przekazanych przez mieszkańców. Zapotrzebowanie prosimy zgłaszać na gminnej infolinii pod numerami:

  • w godzinach 8.00-16.00 (od poniedziałku do piątku) pod numerem telefonu: 795 926 575
  • w godzinach 16.00-20.00 (od poniedziałku do piątku) pod numerem telefonu: 509 926 209

oraz adresem e-mail: pomagamukrainie.urzad@stare-babice.pl

 Konieczne będzie podanie podstawowych informacji o osobach, które przebywają u naszych mieszkańców. Z uwagi na duże zapasy po zbiórkach prowadzonych w weekend, o wznowieniu zbiórki będziemy informować na bieżąco. 

Obywatele ukraińscy po przyjeździe do Polski, którzy chcą uzyskać status uchodźcy i związaną z tym pomoc,muszą się zgłosić do tzw. punktu recepcyjnego. Szczegółowe informacje o legalizacji pobytu w Polsce są dostępne na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców pod linkiem: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

Informacje można również uzyskać pod ogólnopolskim numerem tel. (+48 ) 47 721 75 75.