Pomoc dla Ukrainy – ważne informacje

Uchodźcy z Ukrainy mogą liczyć na bezpłatną pomoc medyczną finansowaną przez NFZ w gabinetach i szpitalach mających podpisane z NFZ umowy na świadczenie usług zdrowotnych.

Osoby te muszą mieć zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające jej legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Szczegóły na stronie: https://www.nfz.gov.pl. Podstawową opiekę medyczną oferują również bezpłatnie placówki medyczne grupy Luxmed (www.luxmed.pl).

Uchodźcy z Ukrainy mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez warszawski ZTM, w tym oczywiście linii lokalnych L.

Powiatowy Urząd Pracy w Ożarowie Mazowieckim zajmie się wsparciem osób poszukujących pracy. Mogą się również zgłaszać osoby, które chcą zaoferować pracę dla uchodźców. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego przekazuje informacje dotyczące pomocy w znalezieniu pracy obywatelom Ukrainy.

Informacja: https://ozarowmazowiecki.praca.gov.pl

 

Urząd Gminy Stare Babice uruchomił specjalną infolinię oraz adres e-mail: pomagamukrainie.urzad@stare-babice.pl

Pod wskazanymi numerami oraz adresem e-mail można uzyskać informacje o organizowanej pomocy dla uchodźców z Ukrainy, a także zgłosić gotowość udzielenia pomocy.

  • w godzinach 8.00-16.00 (od poniedziałku do piątku) pod numerem telefonu: 795 926 575
  • w godzinach 16.00-20.00 (od poniedziałku do piątku) pod numerem telefonu: 509 926 209