Pomoc dla Ukrainy – ważne informacje

Uchodźcy z Ukrainy mogą liczyć na bezpłatną pomoc medyczną finansowaną przez NFZ w gabinetach i szpitalach mających podpisane z NFZ umowy na świadczenie usług zdrowotnych. Osoby te muszą mieć zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające jej legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od … Czytaj dalej Pomoc dla Ukrainy – ważne informacje