Poprawiamy stan wody w Gminie Stare Babice

16 maja 2023 roku na terenie zbiorników wodnych w miejscowości Zielonki – Parcela umieszczona została kaseta czyszcząca, której zadaniem jest poprawa parametrów fizykochemicznych wody z uwzględnieniem bezpieczeństwa fauny i flory naturalnie bytujących w zbiornikach.

Wspólne działanie Urzędu Gminy Stare Babice oraz Firmy Deltima sp. z o.o. przy wsparciu GPK EKO-BABICE sp. z o.o. ma na celu poprawę jakości wody w stawach rekreacyjnych zlokalizowanych przy ul. Południowej w miejscowości Zielonki-Parcela. Wykorzystanie innowacyjnej metody umieszczenia w wodzie syntetycznych nośników mikrobiologicznych ma istotne znaczenie dla środowiska naturalnego oraz odpowiada społecznym potrzebom bezpiecznego korzystania ze zbiorników wodnych jako miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Stare Babice.

Zanieczyszczenie wody to stan, w którym zmianie ulegają cechy fizyczno-chemiczne oraz biologiczne wody. Skutkuje to zmianą ekosystemu wodnego, co niekorzystnie wpływa na zasiedlające zbiornik wodny organizmy żywe. Zanieczyszczenia ograniczają lub nawet uniemożliwiają wykorzystywanie zbiorników zgodnie z ich przeznaczeniem.

W jaki sposób działać będzie kaseta czyszcząca? Wyposażona w nośniki biologiczne dla mikroorganizmów będzie usuwać substancje chemiczne i zanieczyszczenia wykazujące negatywne oddziaływanie na zdrowie i jakość życia ludzi korzystających ze zbiorników oraz zwierząt zamieszkujących je.

 

Nagranie można obejrzeć pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=DCf8njCHDlw