Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa

BORG.0012.3.1.2023

Stare Babice, dnia 14 kwietnia 2023 r. 

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

 

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670), zwołuję posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa

 

w dniu 19 kwietnia 2023 r. o godz. 15:00

 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

 

Tematem posiedzenia będzie:

 

  1. Zapoznanie się z bieżącą działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Stare Babice.
  2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Straży Gminnej Gminy Stare Babice.

 

 

                                                                                                        PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

                                                                                                                    Marta PAMIĘTA