Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

BORG.0012.1.4.2023

Stare Babice, dnia 12 maja 2023 r. 

 

 

Informacja o posiedzeniu Komisji

 

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2019 r. poz. 6670), zwołuję posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

w dniu 17 maja 2023 r. o godz. 14:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Analiza finansowa procedury scalenia i podziału nieruchomości we wsi Latchorzew.

 

                                                                                           PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Pełna treść zawiadomienia.