Posiedzenie Komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Gminie Stare Babice

Na zaproszenie Pana Sławomira Sumki Wójta Gminy Stare Babice, 23 marca 2023 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Jednym z celów spotkania było zaprezentowanie przedstawicielom Sejmiku idei budowy Muzeum i Centrum Nauki Radiostacji Babice.

Historia Gminy, w tym historia wspomnianej Radiostacji, zasługuje na upowszechnienie. Było to niezwykłe inżynieryjne osiągnięcie II RP, stawiające Polskę w szeregu liczących się państw ówczesnego świata. Od 17 listopada 1923 roku Radiostacja Transatlantycka służyła dla niepodległej Rzeczpospolitej, wysyłając w świat notowania między giełdą warszawską a Wall Street, depesze dyplomatyczne, informacje Polskiej Agencji Telegraficznej oraz korespondencję prywatną. W 1938 roku, mogliśmy już bezpośrednio wymieniać telegramy z takimi miastami pozaeuropejskimi jak: Nowy Jork, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Kair, Bejrut i Tokio.

Zaprezentowana podczas spotkania koncepcja budowy wspomnianego obiektu oraz działania związane z obchodami jubileuszem 100-lecia Radiostacji, spotkały się z aprobatą członków Komisji, która wyraziła chęć poparcia dla idei budowy Muzeum i Centrum Nauki Radiostacji Babice. Na zakończenie spotkania Przewodnicząca Komisji Pani Jadwiga Zakrzewska dodała, że „Gmina Stare Babice zasługuje na to, żeby ta inwestycja powstała.”

 

W spotkaniu udział wzięli:  członkowie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego pod przewodnictwem Pani Jadwigi Zakrzewskiej, Wójt Gminy Stare Babice Pan Sławomir Sumka, Dyrektor Domu Kultury w Starych Babicach Pan Janusz Czaja, Radni Gminy Stare Babice (Pani Lucyna Skrzeczkowska, Pani Jadwiga Wasiak i Pan Michał Starnowski), a także przedstawiciele Stowarzyszenia Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza, Związku Oficerów Rezerwy RP Pan Marcin Łada oraz Stowarzyszenia Historycznego „Cytadela” Pan Dariusz Parzyszek.

 

Więcej na temat Radiostacji Stare Babice można dowiedzieć się pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=pTA99uSjK48