POSTANOWIENIE NR 30/2023 Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Starych Babicach

POSTANOWIENIE NR 30/2023 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Starych Babicach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stare Babice zarządzonych na dzień 2 kwietnia 2023 r.: https://stare-babice.pl/wp-content/uploads/2023/02/Posiedzenie-Komisji.pdf