Powrót do szkół uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Od 18 stycznia, jak ogłosił minister zdrowia Adam Niedzielski, do szkoły wrócą wszystkie klasy I-III szkół podstawowych.
GIS i MZ przygotowały wytyczne dla szkół.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/testy-przesiewowe-nauczycieli-na-obecnosc-koronawirusa