Praca GPSZOK w okresie zimowym

Przypominamy, że Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie zimowym, tradycyjnie zmienia dni i godziny funkcjonowania.
Od 1 grudnia do 31 marca GPSZOK czynny będzie we wtorek, czwartek i sobotę w godzinach 12.00-16.00.