Prace wykończeniowe na ul. Estrady i i ul. Ekologicznej

W dniach 21-23 marca 2024 r. na ulicy Ekologicznej i ul. Estrady ułożona została warstwa ścieralna nawierzchni asfaltowej.

Do wykonania pozostały prace wykończeniowe, m.in. dokończenie malowania oznakowania poziomego, wykonanie poboczy, montaż oznakowania pionowego i wiat przystankowych, umocnienie  skarp rowów na ul. Estrady. Pomimo prowadzenia robót wykończeniowych na w/w ulicach ruch pojazdów został wznowiony.

W związku z powyższym mogą występować utrudnienia z tym związane. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.