Program Dobry start 300+ oraz Rodzina 500+

Od 1 lipca 2020 r., ruszył nabór wniosków elektronicznych przez internet o świadczenie „Dobry start”, zasiłek rodzinny oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego, za pośrednictwem bankowości elektronicznej, Platformy Usługowo-Informacyjnej Emp@tia oraz Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Natomiast od 1 sierpnia do 30 listopada 2020 roku —  będzie można składać wnioski papierowe.

Zachęcamy jednak do składania wniosków on-line. Jest to zdecydowanie najprostsza i najszybsza forma ubiegania się o świadczenia.  Prosimy pamiętać, że zagrożenie koronawirusem jest nadal aktualne, a o świadczenie 300+ i inne świadczenia będzie wnioskowało w naszej gminie ok. 3 tys rodzin. Z uwagi na wciąż realne zagrożenie koronawirusem i trudny do przewidzenia rozwój sytuacji epidemiologicznej, wspólnie zadbajmy o nasze zdrowie i wybierzmy bezpieczny sposób składania wniosku zamiast osobistej wizyty.

Świadczenie “Dobry Start”  to 300 zł na wyprawkę szkolną przyznawane bez względu na osiągany dochód. Przysługuje raz w roku na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko, uczące się w szkole podstawowej, ponadpodstawowej, szkole dla dorosłych lub szkole policealnej do ukończenia przez nie 20 roku życia. Osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności mogą otrzymać wsparcie do 24 roku życia. Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce.

Aby otrzymać 300+ należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej o świadczenie wnioskuje rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Ważna informacja – ostateczny termin ubiegania się o świadczenie „Dobry start” upływa 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Jednocześnie przypominamy, że jeżeli otrzymali Państwo 500+ w 2019 lub 2020 roku
to teraz nie składacie Państwo nowego wniosku o przyznanie tego świadczenia!

Osoby, które otrzymały świadczenie wychowawcze (tzw. 500+) w 2019 oraz w 2020 roku mają przyznane to świadczenie aż do 31 maja 2021 roku. Oznacza to, że nie muszą w tym roku ubiegać się o nie ponownie, chyba, że zmieniła się ich sytuacja rodzinna.

Kolejne wnioski będzie można składać od 1 lutego 2021 r., a świadczenie będzie przyznane na nowy okres zasiłkowy od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.